ZŠ a MŠ J. Š. Baara

Aktuality

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/18

Zápis do 1. ročníku školního roku 2017/18 se koná ve 6. a 7. 4. 2017. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dosáhne věku 6 let do 31.8.2017, případně s dítětem starším, pokud mu byl odložen počátek povinné školní docházky.

Bližší informace k zápisu (včetně kritérií) budou zveřejněny na počátku března 2017.

Informace pro rodiče, kteří zvažují pro své dítě odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li 

o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (1. - 30. 4. 2017), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. Upozorňujeme rodiče, aby se s dítětem včas objednali na vyšetření ve školském poradenském zařízení!

Jste zde: Domů Základní škola Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/18