Život dětem - poděkování

Život dětem srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům ZŠ a MŠ J. Š. Baara

Číst dál...

Stanovisko pracovníků školy ke stávce 6. 11. 2019

Vážení rodiče,

dovolte nám vyjádřit naše stanovisko k plánované středeční stávce. Nesouhlasíme s neplněním vládních slibů a mediální dezinformací veřejnosti o růstu platů ve školství. Chápeme postoj mnoha škol a ČMOS, ale k této stávce se formou uzavření školy nepřipojíme. Provoz MŠ, ZŠ a ŠD bude beze změn.

Mezinárodní dětská a studentská grafická výtvarná soutěž exlibris „Český Krumlov, Rožmberkové – stavby, řemesla a tradice“

Ve školním roce 2018/2019 se žáci loňské 9. A, B, kteří navštěvovali hodiny užitých výtvarných činností, zapojili do Mezinárodní dětské a studentské grafické soutěže exlibris „Český Krumlov, Rožmberkové – stavby, řemesla a tradice“. Žákyně Kamila Vlachová z loňské 9. B se se svým linorytem „Jízda pánů z Růže“ umístila v kategorii ZŠ na krásném 2. místě.

Číst dál...

Úspěch Carmíny v Berlíně

Dne 28. 10. se českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína zúčastnil 3. ročníku mezinárodní soutěže talentů v Berlíně,

Číst dál...

Ochrana člověka za mimořádných situací

Ve čtvrtek 3. října proběhl celoškolní projektový den "Ochrana člověka za mimořádných situací". Probíhal nácvik evakuace a na stanovištích zajištěných ped. pracovníky a žáky 8. a 9. tříd plnili žáci 1. stupně roličné úkoly. 6. třídy se spolu se svými třídními učiteli vydaly na prohlídku rychlé záchranné služby.

Číst dál...


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace