Ochrana člověka za mimořádných situací

Ve čtvrtek 3. října proběhl celoškolní projektový den "Ochrana člověka za mimořádných situací". Probíhal nácvik evakuace a na stanovištích zajištěných ped. pracovníky a žáky 8. a 9. tříd plnili žáci 1. stupně roličné úkoly. 6. třídy se spolu se svými třídními učiteli vydaly na prohlídku rychlé záchranné služby.

 

Přes ztížené klimatické podmínky se akce velice povedla a chtěli bychom touto cestou poděkovat všem zapojeným žákům a ped. pracovníkům za perfektní přípravu a organizaci jednotlivých stanovišť a celkové zajištění akce.

Fotogalerie bude následovat.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace