Život dětem - poděkování

Život dětem srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům ZŠ a MŠ J. Š. Baara

za účast při sbírce ve školním roce 2019-2020 a za finanční částku 6465 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem. Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

https://www.youtube.com/watch?v=WxO1_ruGYEU&feature=youtu.be

 


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace