Informační systém

Bakaláři

Změny v rozvhu

Suplování

Přehled pro žáky

Rozvrh hodin

Kontakty pro rodiče

Kontakty

Nejnovější aktuality

Nadcházející události

Žáci nacvičovali postup při vniknutí aktivního střelce do veřejné budovy, účastnili se různých her a vyzkoušeli si řadu stanovišť, kde plnili rozličné úkoly, např. první pomoc, hašení požáru, překonání překážky na raftu, fyzická cvičení, práci s buzolou, překonávání překážek pomocí lan, uzlování, střelbu ze vzduchovky apod. (viz. fotogalerie). Dále si mohli vyzkoušet vojenskou, protipožární a zdravotnickou techniku, např. ozbrojené transportery Pandur, pyrotechnické obleky a roboty Talon, protiletadlový komplet RBS aj. Současně se družstvo žáků 9.B ve složení P. Jaroch, M. Bachratý, M. Šimera, P. Schucker, P. Vávrová a M. Zeman zúčastnilo krajského kola branné soutěže pořádaného KVV ČB a obsadilo 14. místo.


"Kdyby se člověk přiučil každou hodinu byť jen jediné poučce nějaké vědy, jen jedinému pravidlu řemeslné práce, jen jedinému půvabnému příběhu z dějin anebo přísloví (a že to lze zcela bez námahy, je zřejmé), jak veliký, ptám se, z toho vzejde poklad vzdělání?"

- Jan Amos Komenský


 

Dětský pěvecký sbor

logo carmina

Dětský folklórní soubor

logo barovace

Projekty

logo spp

logo czk


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace