Mezinárodní dětská a studentská grafická výtvarná soutěž exlibris „Český Krumlov, Rožmberkové – stavby, řemesla a tradice“

Ve školním roce 2018/2019 se žáci loňské 9. A, B, kteří navštěvovali hodiny užitých výtvarných činností, zapojili do Mezinárodní dětské a studentské grafické soutěže exlibris „Český Krumlov, Rožmberkové – stavby, řemesla a tradice“. Žákyně Kamila Vlachová z loňské 9. B se se svým linorytem „Jízda pánů z Růže“ umístila v kategorii ZŠ na krásném 2. místě.

Číst dál...

Ochrana člověka za mimořádných situací

Ve čtvrtek 3. října proběhl celoškolní projektový den "Ochrana člověka za mimořádných situací". Probíhal nácvik evakuace a na stanovištích zajištěných ped. pracovníky a žáky 8. a 9. tříd plnili žáci 1. stupně roličné úkoly. 6. třídy se spolu se svými třídními učiteli vydaly na prohlídku rychlé záchranné služby.

Číst dál...

Žákovské průkazy ISIC

Rodiče mohou žádat o žákovské průkazy ISIC. V kanceláři školy je potřeba do 21.6. odevzdat vyplněnou a podepsanou žádost (v příloze),

250 Kč a poslat průkazkové barevné foto dítěte ve formátu JPG na mail: 

Ocenění žáků naší školy

Dne 19. 6. byli v oceněni náměstkem primátora panem Ing. Viktorem Vojtkem, Ph. D. tito úspěšní žáci:

Číst dál...

Nové číslo školního časopisu

Přečtěte si květnové číslo školního časopisu


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace