Jeden svět na školách

Škola se zapojila do projektu Občanského družení Člověk v tísni Jeden svět na školách. Dostává příručky, metodické materiály k tématům z československých dějin, která byla dříve tabu - např. holokaust, příběhy žen uvězněných během 2. světové války. Tyto materiály jsou využívány při výuce v hodinách vyýchovy k občanství.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace