Podpora inkluze

Podpora inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š.Baara, České Budějovice - více v příloze.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace