ZŠ a MŠ J. Š. Baara

Provoz MŠ

Provoz MŠ je od 6,00 do 16,30 hodin. Při příchodu předávají rodiče dítě paní učitelce ve třídě, dítě může z MŠ vyzvednout určená osoba, která musí mít písemné pověření od zákonného zástupce.

Dítě v MŠ musí mít s sebou:

  • vhodnou obuv (ne pantofle ani crocsy)
  • papírové kapesníčky v kapse u bundy
  • papírové kapesníčky do třídy (v kapse nebo papír.box)
  • ve třídách je teplo - stačí punčocháčky
  • podepsané pyžamo
  • plyšáka (jiná hračka bude vrácena rodičům)
  • vhodné oblečení na hraní venku (děti se mohou umazat

Platba školného 420 Kč /viz Směrnice pro stanovení výše úplaty/ bude prováděna ze strany rodičů platebním příkazem na účet 30015-2598761339/0800 u České spořitelny, a to nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, výjimečně platbou v hotovosti u vedoucí učitelky MŠ.