ZŠ a MŠ J. Š. Baara

Školská rada

Do školské rady na období 2018 - 2020 byla za zákonné zástupce zvolena paní Petra Školková a za pedagogické pracovníky Marta Daňhelová. Blahopřejeme. Zápis o provedení voleb je k dispozici u ředitele školy.

31. 12. 2017 končí tříleté funkční období člena školské rady za zákonné zástupce žáků naší školy. S ohledem na tuto skutečnost a v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Volebním řádem pro volby členů školské rady, vydaným Statutárním městem České Budějovice, vyhlašuji volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na další tříleté období 2018 - 2020.

Složení tříčlenné školské rady:

  • Mgr. Marta Daňhelová - předsedkyně (zástupce ped. pracovníků)
  • Mgr. Tomáš Chovanec - člen (zástupce zřizovatele)
  • Bc. Petra Školková - člen (zástupce rodičů žáků)
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (zápis-ŠR-11-02-2015.pdf)zápis-ŠR-11-02-2015[1. zasedání]204 kB
Stáhnout tento soubor (zápis-ŠR-22-10-2015.pdf)zápis-ŠR-22-10-2015[2. zasedání]195 kB
Stáhnout tento soubor (zápis-ŠR-07-04-2016.pdf)zápis-ŠR-07-04-2016[3. zasedání]226 kB
Stáhnout tento soubor (zápis-ŠR-24-10-2016.pdf)zápis-ŠR-24-10-2016[4. zasedání]130 kB
Stáhnout tento soubor (zápis-ŠR-09-05-2017.pdf)zápis-ŠR-09-05-2017[5. zasedání]134 kB
Stáhnout tento soubor (zápis-ŠR-30-10-2017.pdf)zápis-ŠR-30-10-2017[6. zasedání]71 kB

Do školské rady naší školy byla za zákonné zástupce žáků zvolena Petra Školková a za pedagogické praconíky Marta Daňhelová. Zápisy s výsledky voleb si můžete prohlédnout v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (volbyŠR2015-rodiče.pdf)výsledky-rodiče[volby do školské rady]392 kB
Stáhnout tento soubor (volbyŠR2015-pedagogové.pdf)výsledky-pedagogvé[volby do školské rady]380 kB

Složení školské rady:

Mgr. David Kostohryz - předseda, zástupce zřizovatele

Mgr. Marta Daňhelová - místopředseda, zástupce ped. pracovníků

Dana Svobodová - zástupce rodičů žáků

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (zápis 1.zasedání 22-2-2012.pdf)zápis 22-2-2012[1.zasedání školské rady]218 kB
Stáhnout tento soubor (zápisŠR24-10-2012pod.pdf)zápis 24-10-2012[2.zasedání školské rady]46 kB
Stáhnout tento soubor (zápis ŠR 27-5-2013.pdf)zápis 27-5-2013[3.zasedání školské rady]55 kB
Stáhnout tento soubor (zápisŠR-11-2013pod.pdf)zápis 12-11-2013[4.zasedání školské rady]41 kB
Stáhnout tento soubor (zápisŠR-28-4-2014.pdf)zápis 28-4-2014[5. zasedání školské rady]273 kB
Stáhnout tento soubor (zápisŠR-3-11-2014.pdf)zápis 3-11-2014[6. zasedání školské rady]185 kB