ZŠ a MŠ J. Š. Baara

Školská rada

Složení tříčlenné školské rady:

Mgr. Marta Daňhelová - předseda (zástupce pedagogických pracovníků)

Mgr. Tomáš Chovanec - místopředseda (zástupce zřizovatele)

Bc. Petra Školková - člen rady (zástupce rodičů žáků)

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (zápis-ŠR-27-02-2018.pdf)zápis-ŠR-27-02-2018[1. zasedání]163 kB
Stáhnout tento soubor (zápis-ŠR-22-10-2018.pdf)zápis-ŠR-22-10-2018[2. zasedání]208 kB
Stáhnout tento soubor (zápis-ŠR-19-03-2019.pdf)zápis-ŠR-19-03-2019[3. zasedání]134 kB

Do školské rady na období 2018 - 2020 byla za zákonné zástupce zvolena paní Petra Školková a za pedagogické pracovníky Marta Daňhelová. Blahopřejeme. Zápis o provedení voleb je k dispozici u ředitele školy.

31. 12. 2017 končí tříleté funkční období člena školské rady za zákonné zástupce žáků naší školy. S ohledem na tuto skutečnost a v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Volebním řádem pro volby členů školské rady, vydaným Statutárním městem České Budějovice, vyhlašuji volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na další tříleté období 2018 - 2020.

Složení tříčlenné školské rady:

  • Mgr. Marta Daňhelová - předsedkyně (zástupce ped. pracovníků)
  • Mgr. Tomáš Chovanec - člen (zástupce zřizovatele)
  • Bc. Petra Školková - člen (zástupce rodičů žáků)
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (zápis-ŠR-11-02-2015.pdf)zápis-ŠR-11-02-2015[1. zasedání]204 kB
Stáhnout tento soubor (zápis-ŠR-22-10-2015.pdf)zápis-ŠR-22-10-2015[2. zasedání]195 kB
Stáhnout tento soubor (zápis-ŠR-07-04-2016.pdf)zápis-ŠR-07-04-2016[3. zasedání]226 kB
Stáhnout tento soubor (zápis-ŠR-24-10-2016.pdf)zápis-ŠR-24-10-2016[4. zasedání]130 kB
Stáhnout tento soubor (zápis-ŠR-09-05-2017.pdf)zápis-ŠR-09-05-2017[5. zasedání]134 kB
Stáhnout tento soubor (zápis-ŠR-30-10-2017.pdf)zápis-ŠR-30-10-2017[6. zasedání]71 kB

Do školské rady naší školy byla za zákonné zástupce žáků zvolena Petra Školková a za pedagogické praconíky Marta Daňhelová. Zápisy s výsledky voleb si můžete prohlédnout v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (volbyŠR2015-rodiče.pdf)výsledky-rodiče[volby do školské rady]392 kB
Stáhnout tento soubor (volbyŠR2015-pedagogové.pdf)výsledky-pedagogvé[volby do školské rady]380 kB