Volby do školské rady 30.11.2017

31. 12. 2017 končí tříleté funkční období člena školské rady za zákonné zástupce žáků naší školy. S ohledem na tuto skutečnost a v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Volebním řádem pro volby členů školské rady, vydaným Statutárním městem České Budějovice, vyhlašuji volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na další tříleté období 2018 - 2020.

Volba jednoho člena z řad zákonných zástupců žáků proběhne během vánočního jarmarku ve čtvrtek 30. 11. 2017 od 15:00 do 17:00 hodin ve vstupní chodbě budovy školy.

Kandidáti pro tyto volby vzejdou z jednání výboru Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara. Pokud chcete navrhnout vlastního kandidáta, učiňte tak písemnou formou do rukou ředitele školy nejpozději do 28. 11. 2017. U kandidáta uveďte jméno, titul, třídu syna či dcery, povolání, krátké zdůvodnění kandidatury a kontakt.

Kandidátní listina:

Školková Petra, Bc., nar. 1978, zdravotní sestra, matka žáků 1. a 4. třídy, členka školské rady 2015-2017

Hana Závodská, Bc., nar. 1976, účetní, matka žáků 2. a 5. třídy