ZŠ a MŠ J. Š. Baara

Projekty

Příběhy bezpráví Škola se zapojila do projektu Občanského družení Člověk v tísni Jeden svět na školách. Dostává příručky, metodické materiály k tématům z československých dějin, která byla dříve tabu - např. holokaust, příběhy žen uvězněných během 2. světové války. Tyto materiály jsou využívány při výuce v hodinách vyýchovy k občanství.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (jeden svět-projekce.doc)Jeden svět na školách 2011[Projekce filmů 15.3.2011]22 kB

Organizace na pomoc uprchlíkům představila 4. a 11. 11. 2010 v rámci projektu "Poznejme se" žákům 6. a 7. tříd osudy lidí, kteří se nedobrovolně ocitli v naší zemi. Formou her si žáci zkusili, jak se cítí cizinec v zemi, když neovládá její jazyk, nezná zákony, má potíže s hledáním zaměstnání apod. Od přítomné paní z Gruzie se žáci navíc dozvěděli o systému školství v této zemi, o opačném způsobu hodnocení.