ZŠ a MŠ J. Š. Baara

Projekty

Od roku 2005 probíhá v 1. – 4. ročníku naší školy projekt Dětský úsměv, který pořádá Český zelený kříž o.p.s. Cílem tohoto projektu je prevence zubního kazu a paradentózy.

Během pravidelných setkání představí diplomovaná dentální hygienistka dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, výživou a vznikem zubního kazu. Systematičnost výuky je významně podpořena pracovními sešity s ilustracemi od Miloše Nesvadby. Nejdůležitější součástí každé návštěvy je praktický nácvik správného čištění chrupu. Děti dostanou na začátku školního roku zubní kartáček. Zahraniční zkušenosti ukazují, že opakovaný praktický nácvik čištění je základem úspěchu podobných akcí.

Více informací najdete na www.ceskyzelenykriz.cz

1. 9. 2004 začala práce na projektu "Hodina s evropskými pohádkami - Z pohádky do pohádky" v rámci programu EU Comenius I, který se týká spolupráce evropských škol.

Účastníci:

  1. Staatliches regionales Förderzentrum Hildburghausen, BRD
  2. ZŠ J. Š. Baara České Budějovice, ČR
  3. Zimándy Ignác Altalános Iskola Törökbálint, Maďarsko

Projekt je naplánován na 3 roky, prostřednictvím pohádek chceme seznamovat žáky se zeměmi EU, s myšlenkami vzájemné pomoci a spolupráce, čerpat moudrost z pohádek do dnešního uspěchaného světa, učit žáky práci na počítači, využívat internet, zlepšovat jazykové znalosti a myšlenkové schopnosti, rozvíjet výtvarný talent a umělecký cit. K uskutečnění všech aktivit v rámci projektu využijeme finančních příspěvků z fondu EU, které naše škola obdržela.

Ve školním roce 2004/2005 se uskutečnily 4 projektové týdny k práci nad německými, českými a maďarskými pohádkami.

  • 1. projektový týden se uskutečnil v Hildburghausenu 23. - 26. 11. 2004. Naši žáci v počtu 35, p. učitelky Řezáčová a Voleníková, Maďaři a Němci pracovali společně na pohádce "O perníkové chaloupce" (Hänsel und Gretel).
  • 2. projektový týden proběhl v Českých Budějovicích 15. - 18. 3. 2005. České děti seznámily hosty s pohádkou "Sůl nad zlato."
  • 3. projektový týden proběhl v Maďarsku 10. - 13. 5. 2005. Seznámili jsme se s typickými maďarskými pohádkami o králi Matyášovi.
  • 4. závěrečný projektový týden se uskutečnil v Hildburghausenu. Setkali se zástupci škol a zhodnotili práci na společné pohádkové knize, na niž se všichni těšíme.V ní najdeme ke každé ze 7 českých, 7 německých a 7 maďarských pohádek trojjazyčnou verzi: českou, maďarskou a německou.

Ve školním roce 2005-2006 se uskutečnily 4 projektové týdny:

Prohlédněte si, jak malujeme pohádky

Výsledkem naší práce je společná kniha pohádek z Evropy.

 

Podívejte se na některé zpracované pohádky.

Ve školním roce 2006-2007 se uskutečnily čtyři projektové týdny:

Ve třetím roce spolupráce jsme ze zpracovaných pohádek připravili divadelní představení a pořídili DVD nahrávku.

Děkujeme národní agentuře programu Sokrates za finanční příspěvky z fondů EU k uskutečňování našeho pohádkového projektu.

Koordinátorka projektu Mgr. Zdeňka Řezáčová

Prezentace projektu na výstavě Vzdělání a řemeslo 19.9.2006 na výstavišti v Českých Budějovicích

Udělení Evropské jazykové ceny Label 2008 za projekt "Hodina s evropskými pohádkami".