7. - 14. října 2020 charitativní sbírka Život dětem

sběr papíru neproběhne (ale bude možné odevzdávat papír a hliník ve sběrně, která se nachází v ulici Pekárenská za viaduktem před kolejemi vpravo - Sběrsur)

Sledujte aktuality školy, veškeré informace k plánovaným akcím žákovské rady budou doplněny.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace

Pro zaměstnace a žáky školy: Microsoft Teams - Portál Office 365 - Pošta