Poděkování

Třída 6.A. a třídní učitelka Mgr. Markéta Coufalová chtějí poděkovat panu Pavlu Markovi a panu Jiřímu Krajíci za pomoc v nesnázi při zpáteční cestě z hradu Helfenburk do Bavorova.

Číst dál...

Sbírka Život dětem

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům Základní a Mateřské školy J. Š. Baara,Jírovcova 9/a, České Budějovice za účast při sbírce ve školním roce 2021/2022 a za finanční částku 4 545 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Číst dál...

Prázdninový provoz školy

Kancelář školy je otevřena 1. - 15. července v době 8.00 - 12.00. Všem žákům přejeme krásné prázdniny!

Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne se uskuteční ve ST 1. 6. 2022 od 16.00 do 18.00.

DIGI DEN České Budějovice – KD Metropol: informatika dětem

Dne 11. 5. 2022 se naši žáci 6. ročníků zúčastnili tzv. DIGI dne, který se snažil přiblížit Novou informatiku dětem základních škol. Za naši školu soutěžilo celkem 19 dětí rozdělených do 6 týmů.

Číst dál...

Zápis - přijetí žáků do 1. třídy

Aktualizováno 26. 4. 2022 v 17.10

V přiloženém souboru naleznete seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ J. Š. Baara od 1. 9. 2022 podle přidělených identifikátorů. Rozhodnutí se jednotlivým rodičům automaticky nepředává. Pokud budou rodiče toto rozhodnutí potřebovat, dostaví se pro něj do kanceláře školy.

Přednáška primární prevence pro rodiče

Ve středu 11. 5. 2022 od 17.00 do 18.30 jsme pro rodiče připravili ve spolupráci se spol. Portus a doc. Kajanovou přednášku z oblasti prevence sociálně patologických jevů na téma nikotinových sáčků.  Přednáška je zdarma,

Číst dál...

Úspěch Carmínku

Ve středu 13.4. před Velikonocemi mladší oddělení naší Carmíny, Carmínek, reprezentoval školu na přehlídce pěveckých sborů v Bystřici nad Perštejnem. Carmínek si vyzpíval v ZUŠ kategorii II.A zlaté pásmo a od poroty získal cenu za nejlepší sborové vystoupení celé soutěže. Děkujeme žákům třetích až šestých tříd za vynikající reprezentaci.

Číst dál...


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti