Co je to distanční výuka

Co je to distanční vzdělávání (výuka)?

Je to organizace vzdělávání na dálku mezi učitelem a žákem, popř. učitelem a rodičem (v případě žáků 1. a 2. roč.). Distanční výuka neznamená automaticky on-line výuku (v přímém přenosu). Existují různé typy distanční výuky, které učitel kombinuje a přizpůsobuje věku a možnostem žáků.

Číst dál...

Uzavření školy od 14. 10. 2020

Z nařízení Vlády ČR je od ST 14. 10. 2020 uzavřena škola pro 1. i 2. stupeň. Bližší informace v příloze.

Číst dál...

Školní kroužky - pozastavení činnosti

Na základě nařízení vlády byla na škole pozastavena činnost všech zájmových kroužků od 12. do 30. 10. 2020.

Organizace výuky na 2. stupni od 12. 10.

Nařízením Vlády ČR je od pondělí 12. 10. omezena výuka na 2. st. Bližší informace naleznete v příloze.

Rozvrhy k distanční výuce

Pokud nastane uzavření 2. stupně ZŠ, žáci se budou vzdělávat přes MS Teams dle rozvrhu v příloze.

Číst dál...

Třídní schůzky 30. 9. - pozor ZMĚNA

Ve středu 30. 9. se od 17.00 uskuteční třídní schůzky vyjma 1. a 6. tříd (které již své tř. schůzky měly dříve).

Původně plánovaná schůzka třídních důvěrníků v 16.30 ve sborovně školy se ruší.

Vstup a pohyb po budově školy pouze v rouškách.

Mimořádné opatření KHS

KHS od pondělí 5. 10. zakazuje na celé ZŠ zpěv. Zákaz sportovních aktivit se týká pouze 2. stupně.

Číst dál...

Mimořádné opatření MZd od 18. září

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje všem osobám s účinností od 18. září 0:00 pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška apod.:

a) ve všech vnitřních prostrorech staveb (mimo bydliště)

b) v prostředcích veřejné dopravy

Číst dál...


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace

Pro zaměstnace a žáky školy: Microsoft Teams - Portál Office 365 - Pošta