Květnové úspěchy žáků

Dne 3.5.2023 proběhla dopravní soutěž Mladých cyklistů, které se účastnili žáci 5.A třídy: Hana Pěničková, Petra Kohoutová, Jan Chaloupka a Sedrik Rampas. Prokazovali znalosti z pravidel silničního provozu a ze zdravovědy. Teoretické znalosti pak aplikovali v praxi při jízdě zručnosti a jízdě po dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu. Obsadili krásné 3.místo.

Číst dál...

Přijatí žáci do 1. ročníku ŠR 2023-24

V příloze naleznete seznam přijatých žáků do 1. tříd dle jejich identifikátorů.

DIGI den a OVOV

Dne 18. 4. 2023 se naši žáci 7. ročníků zúčastnili v pořadí druhého tzv. DIGI dne, který se i letos znovu snažil přiblížit Novou informatiku dětem základních škol. Za naši školu soutěžilo celkem 13 dětí rozdělených do 6 týmů po 2-3 žácích.

Číst dál...

Jihočeský zvonek

Dne 24. dubna 2023 se konalo okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Naši školu reprezentovalo pět žákyň. Ve zlatém pásmu se umístily Barbora Pražanová a Josefína Urbanová, ve stříbrném pásmu Lucie Foltýnová, Julie Hrubá a Petra Kohoutová. Všem účastnicím blahopřejeme!

Provoz kanceláře o jarních prázdninách

Kancelář školy bude otevřena od pondělí 6. do středy 8. března od 8.00 do 12.00. Vydávání zápisových lístků v tyto dny možné nebude.

Oblečení s logem školy - e-shop

Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na eshopu Schools United zde: https://www.kraloveskoly.cz/zsbaara/ 

Číst dál...

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

Dne 1. února 2023 se v Domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích konalo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. V kategorii ZŠ I. A (určena žákům do 7. roč. ZŠ) školu reprezentovala Nikola Ramešová ze 7.C a umístila se na 13.-15. místě. V kategorii ZŠ II. A (určena žákům 8. a 9. roč. ZŠ) se umístil Ben Lucas Bauer na 9.-10. místě. Soutěžícím blahopřejeme! 

Navýšení ceny obědů

Jelikož dochází ke zvýšení nákladů na potraviny u všech strávníků – dětí i žáků o 2 Kč pro každou kategorii, s platností od 1.3.2023 se ceny obědů navyšují takto:

  • kategorie I (7-10 let) 37 Kč
  • kategorie II (11-14 let) 39 Kč
  • kategorie III (od 15 let) 41 Kč


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti