Informace k plánovaným vzdělávacím aktivitám žáků II. stupně od 8. 6. 2020

Nejsou organizovány jako pravidelná setkávání, ale jako občasné, nepravidelné skupinové či individuální konzultace žáků na základě výzvy třídních učitelů nebo vyučujících.

Jedná se hlavně o objasnění nebo upevnění učiva ze vzdělávání na dálku, zadání samostatného učení apod. v souvislosti s hodnocením za 2. pololetí 2019/2020, dále o vyzvednutí nebo odevzdávání školních potřeb či učebnic a předávání vysvědčení. Tyto konzultace a návštěvy jsou plánovány převážně na dopolední hodiny. I nadále pokračujeme ve vzdělávání žáků na dálku.

Obědy nebudou vydávány.

Při prvním vstupu do školy je nutné mít s sebou aktuální podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti viz příloha.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace

Pro zaměstnace a žáky školy: Microsoft Teams - Portál Office 365 - Pošta