Ukončení školního roku 2019/2020

Rozloučení s 9.A v úterý 23. 6. v 9.00.

Rozloučení s 9.B ve středu 24. 6. v 10.00.

Předání vysvědčení žákům 2. stupně ve čtvrtek 25. 6.:

6.A a 6.B v 9.00

7.A a 7.B v 9.15

8.A a 8.B v 9.30

Předání se zúčastní celá třída.

Předání vysvědčení žákům 1. stupně v pátek 26. 6.:

1.A a 1.B v 8.00

2.A a 2.B v 8.10

3.A a 3.B v 8.20

4.A a 4.B v 8.30

4.C a 5.A v 8.40

5.B a 5.C v 8.50

Po předání vysvědčení odejdou žáci, kteří se neúčastní výuky. Oběd zajišten postupně od 9.45 do 11.00 pouze pro ty žáky 1. st., kteří se pravidelně zúčastňovali výuky. Odpolední aktivity končí nejdéle ve 13.00.

Na pondělí a úterý 29. a 30. 6. je stanoveno ředitelské volno, vzdělávací aktivity pro žáky se tudíž neuskuteční.

Žáci si mohou vysvědčení vyzvednout i ve dnech 26., 29. a 30.6., denně od 8.00 do 14.00.

 


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace

Pro zaměstnace a žáky školy: Microsoft Teams - Portál Office 365 - Pošta