Informace ohledně školního roku 20-21

V příloze naleznete pravidla pro provoz školy od 1. 9. 2020 vzheledem ke covid-19 na základě pokynů MŠMT a MZd.

Současně žádáme rodiče žáků 1. ročníku, aby první školní den doprovázel své dítě maximálně jeden rodič. Po rodičích požadujeme nošení roušky v budově školy.

 

Harmonogram 1. týdne:

úterý 1. 9. výuka (zahájení ŠR) 8:00 - 9:30, oběd max. do 10:30

středa 2. 9. a čtvrtek 3. 9. výuka 1. stupeň do 11.40, 2. stupeň do 12.35

pátek 4. 9. výuka dle rozvrhu


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace

Pro zaměstnace a žáky školy: Microsoft Teams - Portál Office 365 - Pošta