Co je to distanční výuka

Co je to distanční vzdělávání (výuka)?

Je to organizace vzdělávání na dálku mezi učitelem a žákem, popř. učitelem a rodičem (v případě žáků 1. a 2. roč.). Distanční výuka neznamená automaticky on-line výuku (v přímém přenosu). Existují různé typy distanční výuky, které učitel kombinuje a přizpůsobuje věku a možnostem žáků.

 

Distanční výuka je tedy kombinací výuky on-line (v přímém přenosu – obraz+zvuk, jen zvuk, nebo chat) a výuky off-line (žáci samostatně vypracovávají zadané úkoly). Žáci sledují pokyny učitele v komunikačním prostředku MS Teams (3. – 9. roč.), resp. v Bakalářích (rodiče žáků 1. a 2. roč.). Tam se přesně dozví buď úkoly, nebo tam proběhne on-line hodina.

Po domluvě s vyučujícím si mohou žáci nebo rodiče vyzvednout připravené materiály ve škole (chodba v přízemí).

Omlouvání distanční výuky

Zákonní zástupci omlouvají (sdělují důvody) třídnímu učiteli za neúčast svého dítěte buď na on-line výuce, nebo z off-line výuky, pokud ze zdravotního nebo jiného důvodu žák nemůže vypracovávat úkoly.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace

Pro zaměstnace a žáky školy: Microsoft Teams - Portál Office 365 - Pošta