Provoz škol od 8. 6. 2021

V příloze naleznete informace MŠMT k provozu škol od 8. 6. Změny pro Jihočeský kraj se týkají těchto dvou oblastí:
  1. Ochranu dýchacích cest je nutné i nadále používat s výjimkou hodin tělocviku (sportovní činnost) a nově také při zpěvu (a hře na dechové nástroje),
  2. při tělocviku se počet osob v tělocvičně zvyšuje na max. 30 a je možné používat šatny.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti