Výsledky voleb do školské rady

Do školské rady na období 2021 - 2024 byla za zákonné zástupce zvolena paní Petra Školková a za pedagogické pracovníky Marta Daňhelová. Blahopřejeme. Zápis o provedení voleb je k dispozici u ředitele školy. A v příloze: 


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti