Sbírka Život dětem

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům Základní a Mateřské školy J. Š. Baara,Jírovcova 9/a, České Budějovice za účast při sbírce ve školním roce 2021/2022 a za finanční částku 4 545 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétněna pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnickéhomateriálu, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů apod.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti