Dotační program "My v tom Jihočechy nenecháme I."

Příjem žádostí byl k 16. 12. 2022 ZASTAVEN!

Naše škola se zapojila do dotačního projektu Jihočeského kraje – MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I., který umožňuje podporu rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity.

Program nabízí rodičům podporu ve výši maximálně 4 000 Kč na jedno dítě. Žádat o podporu můžete u více organizací, při splnění těchto podmínek:

  • děti ve věku od 3 let do dovršení 19 let (k 1. 8. 2022)
  • dítě musí mít k 1. 8. 2022 trvalý pobyt v Jihočeském kraji
  • dítě musí žít ve společné domácnosti, v níž je:
  • pobíraná dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
  • pobíraná dávka „Příspěvek na bydlení (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně.

Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti – příjmy ze závislé činnosti včetně DPP nebo DPČ, příjem OSVČ, výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění  (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, skutečné obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, případně starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod, aj.

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno Úřadem práce).

Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi do 3 let věku, resp. 8 let věku, pobírající příspěvek na péči.

Informace dostupné na webu Jč kraje:
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

V naší škole lze žádat na tyto náklady:

– školné v mateřské škole
– školné ve školní družině
– školní kroužky
– lyžařský kurz a bruslení

Žádosti společně s potřebnými doklady budeme přijímat od 7. 11. 2022 do 16. 12. 2022 v kanceláři školy (Michal Kadoch - ZŘŠ, ev. Renata Bžochová - sekretářka) POUZE PO PŘEDCHOZÍ REZERVACI: https://outlook.office365.com/owa/calendar/Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript./bookings/ 

Žádost: 

- ideálně vyplnit v excelovském souboru a vytisknout

Potvrzení úřadu práce: 

Výše příjmů (jen pro OSVČ): 

Výplata peněz bude možná na účet (připravte si jej spolu s žádostí) anebo v hotovosti v sídle školy po předchozí telefonické/e-mailové výzvě. Veškeré žádosti bude nejdříve v únoru 2023 schvalovat zastupitelstvo kraje, předpokládáme, že termín výplaty se zrealizuje v 1. pololetí roku 2023.


Pro zaměstnance školy: www administrace - Microsoft Teams - e-mail - vnitřní oznamovací systém - prohlášení o přístupnosti

Informace pro zaměstnance školy