Objednávky obědů

Obědy byly přihlášeny všem žákům 1. stupně, kteří se od 25. 5. 2020 účastní výuky a zároveň projevili o stravování ve ŠJ zájem. Obědy jsou přihlášeny až do konce školního roku. V případě nepřítomnosti nebo nezájmu v daný den si obědy opět odhlašte přes portál www.strava.cz Připomínáme, že z hygienických důvodů není možné obědy vydávat do jídlonosičů.

Provoz ŠJ od 25. 5. 2020

Od pondělí 25. 5. 2020 se částečně znovuobnovuje provoz výdejny obědů.

Číst dál...

Informace ke znovuotevření školy pro žáky 1. – 5. ročníků

Dle nařízení Vlády ČR bude od  25. května 2020 až do konce školního roku zahájena  výuka žáků 1. stupně.

Číst dál...

Informace ke znovuotevření školy pro žáky 9. ročníku

Dle nařízení Vlády ČR bude od příštího týdne, tj. 11. května 2020 až do přijímacích zkoušek umožněna příprava žáků devátého ročníku

Číst dál...

Zápis - přijatí žáci do 1. ročníku - aktualizace 14. 5.

V příloze najdete seznam přijatých žáků dle identifikátorů (číslo podané žádosti).

Omezení kontaktu

Žádáme rodiče, aby omezili vstup do školy pouze na neodkladné případy. Návštěvu předem oznamte telefonicky. Kancelář zůstává otevřená od 8.00 - 14.00, ale z doporučení Vlády ČR a za současné situace opravdu minimalizujte kontakt a zachovávejte doporučená hygienická opatření. Doporučujeme vyučující kontaktovat e-mailem nebo přes Bakaláře.

Zásady hodnocení žáků v 2. pol. škol. roku

V příloze naleznete aktuální vyhlášku MŠMT ze dne 27. 4. 2020 upravující hodnocení žáků ve 2. pololetí ŠR 2019/2020.

Domácí příprava žáků během zavření školy - AKTUALIZUJEME

Vážení rodiče, požadavky na domácí přípravu žáků během uzavření školy na základě vládního nařízení zasílají učitelé 1. - 4. tříd přes e-mail (někteří stihli zapsat do notýsků), žáci 5. - 9. tříd (a 4.A) pak mají požadavky uvedeny v informačním systému Bakaláři v kartě "domácí úkoly". V případě potřeby se dostavte do kanceláře školy v době 8.00 - 14.00, přičemž ve vestibulu naleznete zadanou práci v tištěné podobě, dále pak pracovní sešity, listy, případně učebnice aj. Velice prosíme, abyste v případě osobní návštěvy dodržovali doporučené hygienické zásady vč. jednotlivého přístupu a dvoumetrového odstupu.

Odkazy na online materiály:

Číst dál...


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti