INFORMACE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají ředitelům středních škol uchazeči (u nezletilých uchazečů jejich zákonní zástupci) do 20. února 2024, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen jednotná přijímací zkouška) je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: 12. dubna 2024
2. termín: 15. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: 29. dubna 2024
2. termín: 30. dubna 2024


Pro zaměstnance školy: www administrace - Microsoft Teams - e-mail - vnitřní oznamovací systém - prohlášení o přístupnosti

Informace pro zaměstnance školy