Podle našeho školního vzdělávacího programu "Škola dětem - děti škole" vyučujeme od 1. 9. 2007. Od 1. 9. 2011 se podle ŠVP vzdělávají žáci všech ročníků.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace

Pro zaměstnace a žáky školy: Microsoft Teams - Portál Office 365 - Pošta