Školská rada 2018 - 2020

Složení tříčlenné školské rady:

Mgr. Marta Daňhelová - předseda (zástupce pedagogických pracovníků)

Mgr. Tomáš Chovanec - místopředseda (zástupce zřizovatele)

Bc. Petra Školková - člen rady (zástupce rodičů žáků)

 

Výsledky voleb do školské rady 2018 - 2020

Do školské rady na období 2018 - 2020 byla za zákonné zástupce zvolena paní Petra Školková a za pedagogické pracovníky Marta Daňhelová. Blahopřejeme. Zápis o provedení voleb je k dispozici u ředitele školy.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace

Pro zaměstnace a žáky školy: Microsoft Teams - Portál Office 365 - Pošta