Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara
Jírovcova 9/a, 370 01 České Budějovice
Kontakty na kancelář školy:
Mgr. Vladimír Čunát
ředitel školy
Mgr. Marta Daňhelová
zástupce ředitele
Mgr. Michal Kadoch
zástupce ředitele
Mgr. Bromová Daniela
učitelka
Mgr. Davidová Iva
učitelka
Mgr. Děkanová Sylva
učitelka
Mgr. et. Bc. Dostálová Jana
učitelka
Mgr. Drbohlavová Hana
učitelka
Mgr. Dřínková Jarmila
učitelka, metodik ICT
Mgr. Havířová Miroslava
učitelka
Mgr. Jannová Gabriela
učitelka
Mgr. Kadochová Magdalena
učitelka
Mgr. Lávičková Hana
učitelka
Mgr. Macková Lenka
učitelka
Mgr. Marková Kristýna
učitelka
Mgr. Michl Jan
učitel
Mgr. Norková Renáta
učitelka
Mgr. Petrovitzová Viktorie
učitelka
Mgr. Pícha Pavel
učitel
Mgr. Pichová Michala
učitelka
Mgr. Rozhoň Martin
učitel
Mgr. Svobodová Soňa
učitelka
Mgr. Skleničková Lenka
učitelka
Mgr. Skočná Veronika
učitelka
Mgr. Slaba Michal
učitel
Bc. Stluková Lucie
učitelka
Mgr. Sýkorová Lenka
učitelka
Mgr. Šrámková Miluše
učitelka
Mgr. Šulistová Markéta
učitelka, metodik prevence SPJ
Mgr. Šimková Jitka
učitelka
Mgr. Štěpanyová Lenka
učitelka
Mgr. Šípová Alexandra
učitelka
Mgr. Teplá Helena
učitelka, výchovná poradkyně
Mgr. Zvěřinová Markéta
učitelka
Bc. Exnerová Jitka
asistentka učitele
Bc. Holá Zdeňka
asistentka učitele
Hullmanová Jana
asistentka učitele
Jandová Gabriela
asistentka učitele
Kadlecová Marcela
asistentka učitele
Láfová Petra
asistentka učitele
Linhartová Radka
asistentka učitele
Bc. Ptáčníková Marie
asistentka učitele
Ratajová Martina
asistentka učitele
Sojková Jaroslava
asistentka učitele
Tacjuk Natalia
asistentka učitele
Bc. Jančíková Tereza
vedoucí vychovatelka
Křiváčková Naděžda
vychovatelka
Hrubešová Miluše
vychovatelka
Sládková Lenka
vychovatelka
Mgr. Líbenková Eva
speciální pedagog
Mgr. Mottl Richard
školní psycholog
Bžochová Renata
sekretářka
David Zdeněk
školník
Fuchsová Daniela
pracovnice v ŠJ
Hrevuš Miroslav
ekonom
Koutská Hana
sekretářka
Kuželová Monika
uklízečka
Postlová Marta
uklízečka
Sýkorová Iveta
mzdová účetní
Stančíková Milena
pracovnice v ŠJ
Vlčková Daniela
kuchařka
Zoulová Šárka
vedoucí kuchařka
Janeček Jan
externí pracovník
Skip to content