Základní škola J. Š. Baara a mateřská škola Staroměstská (dále jen „ZŠ a MŠ“)  se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: www.zsbaara.cz

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Technologie webu

  • Vzhled je formátován s využitím stylového předpisu CSS3.
  • Některé prvky pro zvýšení uživatelského komfortu využívají JavaScript.
  • Webové stránky nepracují s persistentními cookies (pouze se session cookies) a obsah je dostupný ve většině moderních internetových prohlížečů.
  • Odkazy v textu jsou vyznačeny tak, aby bylo zřejmé, že jde o odkaz.
  • Na stránkách mohou být umístěny galerie fotografií, ve kterých zlepšujeme komfort uživatelů ovládáním přes jazyk JavaScript, ve všech důležitých případech je však přístup k obsahu zajištěn také tak, aby byl obsah dostupný také pro návštěvníky bez aktivního JavaScriptu.


Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné použít sadu MS Office a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 28.2.2020. 

Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Zpětná vazba
Cílem ZŠ a MŠ je zajistit uživatelům webových stránek jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. Kontakt je:

Základní škola ZŠ J. Š. Baara
Jírovcova 9/a, České Budějovice 370 01

Mateřská škola Staroměstská
Staroměstská 16, České Budějovice 370 04

telefon: 387 427 502
e-mail: reditel@zsbaara.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek
Tyto internetové stránky provozuje základní škola J. Š. Baara. Internetové stránky využívají redakční systém Joomla.

Správcem veškerého obsahu je základní škola J. Š. Baara. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Technická správa

Pokud na stránkách ZŠ a MŠ narazíte na technický problém, nebo některá část podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, kontaktujte prosím technického správce webu na e-mailové adrese: web@kvech.eu

 
Skip to content