Základní informace o škole
 • vznikla v roce 1893 jako 1. obecní česká škola v Českých Budějovicích
 • pracoviště ZŠ – Jírovcova 9/a, pracoviště Nová 5 již nepatří ke škole, bylo její součástí od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2016
 • pracoviště MŠ Staroměstská 16 – od 7. 11. 2011
 • nová výdejna stravy – v provozu od 3. 3. 2014
 • bezbariérová škola
 • fakultní škola Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
 • péče o nadané i handicapované žáky
 • školní poradenské pracoviště (spec. pedagog a psycholog)
 • bohaté tradice a zkušenosti s rozšířenou výukou hudební výchovy, šedesátiletá tradice Dětského folklorního souboru Bárováček, mnohaletá tradice pěveckých sborů, instrumentálního souboru
Materiální zázemí
 • školní družina, herní prvky a pískoviště na hřišti
 • tělocvična a hřiště s umělým povrchem
 • prostorné a vzdušné třídy
 • specializované učebny – laboratoř F-Ch, učebny informatiky, knihovna, učebna cizích jazyků, učebna přírodopisu, cvičná kuchyňka, hudebna, zkušebna sboru, keramická dílna
 • všechny třídy vybaveny interaktivními tabulemi a počítači
Aktivity a zájmová činnost
 • Zdravá škola, Školní mléko, Ovoce do škol, Dětský úsměv, Zdravé zoubky
 • výuka anglického jazyka od 1. ročníku
 • Dětský folklorní soubor Bárováček a přípravná oddělení
 • Dětský pěvecký sbor Carmína a přípravné sbory
 • instrumentální soubor, hra na zobcovou flétnu
 • kroužky – anglický jazyk – příprava na cambridgské zkoušky, Bárováček, Carmína – přípravné sbory, aerobik, fotbal, keramika, výtvarný, čtenářský, zdravotnický, dopravní, náboženství, logopedické čtení a další.
Skip to content