Zoulová Šárka

vedoucí kuchařka

Objednání stravy:

jídelna č. 3332

  • žáci ZŠ J. Š. Baara a ZŠ Nová se stravují v jídelně ZŠ J. Š. Baara v Jírovcově ulici, strava je dovážena ze ŠJ U Tří lvů 2/2, Č. Budějovice, www.jidelnautrilvu.cz
  • strávníci musí podat přihlášku ke stravování v ŠJ U Tří lvů 2/2, Č.B. a zajistit úhradu stravování (souhlas k inkasu) ve prospěch účtu této jídelny – tel. 386 358 061-2, přihláška a souhlas s inkasem jsou v příloze,
  • strávníci obdrží čip (za 120 Kč) a informace k přihlášení do stravovacího systému, v němž si budou přihlašovat a odhlašovat obědy, vybírat ze dvou jídel, sledovat odběr stravy atd.,
  • strávníci se budou řídit řádem šk. jídelny – výdejny a přiměřeně také řádem ŠJ U Tří lvů (viz přílohy).
Příhlaška ke stravování v dokumentech

Kontakty školní jídelna

Seznam pracovníků školní družiny:
Skip to content