Vítězství v krajském kole olympiády v AJ

Velkého úspěchu dosáhla Marie Ninh z 9.A, která obsadila 1. místo v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce. Postupuje tak do celostátního kola. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Číst dál: ...

Dopravní soutěž mladých cyklistů - 2. a 4. místo

Ve čtvrtek 30.4. se dvě družstva žáků naší školy zúčastnila dopravní soutěže mladých cyklistů. V mladší kategorii získalo krásné 4. místo družstvo 5.A ve složení A. Čejková, A. Scharf, K. Čaniga a A. Turek. Ve starší kategorii získalo družstvo ve složení R. Farková, V. Vávrová (8.B), L. Macák a M. Šindelář (8.A) skvělé 2. místo. V celkovém hodnocení jednotlivců vybojovala V. Vávrová 2. místo. Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Diplomy najdete ve fotogalerii.

Požární ochrana očima dětí

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do soutěže Požární ochrana očima dětí. Denis Klepsatel z 8. B obsadil v literární části okresního kola 3. místo. Kamila Vlachová z 9. B získala ve výtvarné části okresního kola 2. místo a v krajském kole se následně umístila na 3. místě. Vítězům blahopřejeme!

Diplomy si můžete prohlédnout v galerii.

Evropa ve škole

Vítězství v krajském kole literární soutěže získala Anna Jakešová ze 6. A. Blahopřejeme!

Úspěch v soutěži mladých zdravotníků

Oblastního kola soutěže mladých zdravotníků se 15. 5. na českobudějovickém výstavišti úspěšně zúčastnily 2 týmy za I. st. a 2 týmy za II. st. naší školy.

Družstva z II. st. získala 3. a 5. místo, družstva z I. st. obsadila 5. a 9. místo. Všem zapojeným žákům a vyučujícím děkujeme za zodpovědnou přípravu a blahopřejeme k úspěchu!

Jihočeský zvonek 2019

Dne 8. dubna 2019 se konalo okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Naši školu reprezentovali čtyři žáci.V kateorii sólo se ve zlatém pásmu se umístili Laura Votřelová (5.A) a Vojtěch Prokeš (8.B), ve stříbrném pásmu Sophie Lexová (8.A) a Karolína Školková (5.A). V kateorii duo se dvojice Sophie Lexová a Vojtěch Prokeš  umístila ve stříbrném pásmu. Všem účastníkům blahopřejeme! Diplomy si prohlédněte ve fotogalerii, v příloze je společné foto úspěšných žáků.

Evropa ve škole - 1. místo v krajském kole

Anna Jakešová (6.A) získala 1. místo v krajském kole literární soutěže Evropa ve škole. Blahopřejeme! Diplom najdete v příloze.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Dne 14. února 2019 se v Domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích konalo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovaly žákyně Irena Fenclová ze 7.B a Adéla Janečková z 9.A. V první kategorii (5., 6. a 7. třídy) se Irena Fenclová umístila na vynikajícím 2. místě. Ve druhé kategorii starších žáků (8. a 9. třídy) Adéla Janečková obsadila rovněž krásné 5.- 8. místo. Soutěžícím blahopřejeme!


Pro zaměstnance školy: www administrace - Microsoft Teams - e-mail - vnitřní oznamovací systém - prohlášení o přístupnosti

Informace pro zaměstnance školy