Vážení rodiče,

​ve středu 10. ledna 2024 proběhne konzultační odpoledne v následujícím formátu:

– 1. třídy​ budou mít třídní schůzky od 17.00 do 18.00

– 2. – 5. třídy konzultační odpoledne mezi 16.00 a 18.00

– 6. – 8. třídy ​konzultační odpoledne mezi 16.00 a 18.00

– 9. třídy konzultační odpoledne mezi 16.00 a 18.00, přičemž pro zájemce z řad rodičů žáků 9. tříd proběhne v učebně 9.A (3. patro) schůzka s výchovnou poradkyní Mgr. H. Teplou ohledně přihlášek na SŠ od 16.00, následovat poté budou informace o lyžařském výcvikovém kurzu od vedoucího kurzu Mgr. P. Píchy (cca. v 16.30).

Skip to content