Vážení členové spolku rodičů,
děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na spolupráci v letošním školním roce.
Níže uvádíme informace ke členství ve spolku rodičů a výběru schváleného členského příspěvku.
Členství ve spolku je dobrovolné, členem spolku se mohou stát zákonní zástupci žáků školy ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice (dále jen „škola“) a jiné zletilé fyzické osoby, rovněž i právnické osoby, které souhlasí se stanovami spolku. Platné stanovy spolku jsou uveřejněny ve spolkovém rejstříku a na webových stránkách www.zsbaara.cz.
Zákonný zástupce žáka se stává členem spolku úhradou členského příspěvku, a to vždy na školní rok, na který byl příspěvek uhrazen. Doba členství po uhrazení členského příspěvku trvá až do konce termínu výběru členských příspěvků pro následující školní rok. Pokud nedojde v řádném termínu k uhrazení členského příspěvku, členství zaniká.
Členský příspěvek pro školní rok 2023/2024 byl na shromáždění delegátů dne 4. 10. 2023 schválen ve výši 200 Kč a bude vybírán bezhotovostně prostřednictvím „školní online pokladny“. Platba bude provedena po udělení písemného souhlasu s úhradou nejpozději do 30. 11. 2023.
Jako doklad o členství pro tento školní rok slouží potvrzení o provedení platby příspěvku z „školní online pokladny“, které si můžete v případě potřeby vytisknout.
Zákonní zástupci žáka školy platí jeden členský příspěvek, a to se týká i případu, kdy školu navštěvuje více dětí z jedné rodiny (tuto skutečnost vyznačí zákonný zástupce žáka v souhlasu s úhradou). Úhradou členského příspěvku jim vzniká společné členství, mohou se vzájemně zastupovat, ale při hlasování mají jeden hlas. V případě, že se neshodnou na udělení hlasu při hlasování, se k jejich hlasu nepřihlíží.
V případě, kdy žák nastoupí na školu v průběhu školního roku, může být zákonným zástupcem členský příspěvek uhrazen dodatečně. Dodatečně uhrazený členský příspěvek je hrazen v poměrné výši zbývajících měsíců do konce školního roku, včetně započatého měsíce nástupem žáka. V tomto případě se prosím předem obraťte na radu spolku pro informace o úhradě a výši členského příspěvku prostřednictvím e-mailu spolku (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti uhradit i v hotovosti. Pro tuto možnost nás prosím kontaktujte e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Dále je možné příspěvek prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení členského příspěvku rozhoduje předseda spolku.
Rada spolku aktuálně pracuje ve složení:
E. Vojtová (předseda), I. Hřebejková Lukášová (místopředseda), H. Drobilová (člen rady spolku)
Veškeré své podněty, názory a náměty na činnost spolku rodičů prosím zasílejte e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
České Budějovice, 17. 10. 2023

 


Pro zaměstnance školy: www administrace - Microsoft Teams - e-mail - vnitřní oznamovací systém - prohlášení o přístupnosti

Informace pro zaměstnance školy