Stávající Rada spolku pracuje ve složení:

p. E. Vojtová (předseda), H. Drobilová, L. Nečilová, I. Hřebejková Lukášová, P. Kneiflová


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace

Pro zaměstnace a žáky školy: Microsoft Teams - Portál Office 365 - Pošta