Stávající Rada spolku pracuje ve složení:

p. E. Vojtová (předseda), I. Hřebejková Lukášová (místopředseda), H. Drobilová, P. Kneiflová, P. Payerová.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti