Jídelníčky, přihlašování/odhlašování a výběr jídla na www.strava.cz - (vyberte zařízení 3332)

  • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
    ŠJ U Tří lvů oznamuje, že se od 1. 12. 2022 navyšuje cena oběda pro žáky školy - ceny jsou stanoveny dle věku žáka nově  na 35 Kč (do 10 let), 37 Kč (10 - 14) nebo 39 Kč (15 let).
  • žáci ZŠ J. Š. Baara a ZŠ Nová se stravují v jídelně ZŠ J. Š. Baara v Jírovcově ulici, strava je dovážena ze ŠJ U Tří lvů 2/2, Č. Budějovice, WWW.JIDELNAUTRILVU.CZ
  • strávníci musí podat přihlášku ke stravování v ŠJ U Tří lvů 2/2, Č.B. a zajistit úhradu stravování (souhlas k inkasu) ve prospěch účtu této jídelny - tel. 386 358 061-2, přihláška a souhlas s inkasem jsou v příloze,
  • strávníci obdrží čip (za 120 Kč) a informace k přihlášení do stravovacího systému, v němž si budou přihlašovat a odhlašovat obědy, vybírat ze dvou jídel, sledovat odběr stravy atd.,
  • strávníci se budou řídit řádem šk. jídelny - výdejny a přiměřeně také řádem ŠJ U Tří lvů (viz přílohy).
  • kontakt na vedoucí výdejny ZŠ J. Š. Baara p. Š. Zoulová je 702 018 159

 


Pro zaměstnance školy: www administrace - Microsoft Teams - e-mail - vnitřní oznamovací systém - prohlášení o přístupnosti

Informace pro zaměstnance školy